Criteria voor het aanvragen bouwmodel en/of materialen

Organisatie: Stichting Scale Models For Vets
Vastgesteld: 31 maart 2019
Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden

 1. Aanvrager moet meerderjarig zijn.
 2. Aanvrager moet affiniteit hebben met modelbouw of deze hobby eerder hebben uitgevoerd, dan wel interesse hebben voor het starten met deze hobby (modelbouw) .
 3. Aanvraag gebeurt per post, e-mail of via het aanvraagformulier op de website.
 4. Aanwezig moet zijn bij de aanvraag:
  • Naam, Adres, Woonplaats, contact telefoonnummer, e-mailadres, kopie veteranenpas
  • Kopie beschikking of volmacht als veteraan onder bewind staat, onder schuldhulpverlening of budgetbeheer, een pas op naam van de Voedselbank
  • In alle andere gevallen besluit het bestuur van de Stichting of u in aanmerking komt voor een bouwmodel en/of materialen. Denkt u dus in aanmerking te komen maar voldoet u niet aan bovenstaande criteria, stuur uw aanvraag ter beoordeling in
  • Ook ontvangen wij graag de motivatie voor het aanvragen van een bouwmodel en/of materialen
  De gegevens worden alleen maar gebruikt voor het tot stand komen van het besluit “voor het wel/niet uitreiken van het bouwmodel en/of de materialen”.
  Al deze gegevens worden na de beoordeling verwijderd (niet opgeslagen).
 5. De Stichting zal binnen een maand na ontvangst aanvraag, het besluit nemen of aanvrager in aanmerking komt voor het bouwmodel en/of de materialen.
 6. Aanvrager wordt per e-mail of post geïnformeerd over het besluit van de Stichting.
 7. Aanvrager mag aangeven waar de interesse ligt: militair of civiele modelbouw. Militair: landmacht, luchtmacht. Civiel: auto, boot enz. Ook mag de gewenste schaal worden aangegeven. Ook welke materialen gewenst zijn. De stichting zal zo veel mogelijk proberen in deze vraag te voorzien. Meestal lukt het om een aantal opties voor te leggen aan de aanvrager.
 8. De Stichting zal in overleg gaan met de aanvrager en proberen in de behoefte te voorzien. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan mag de aanvrager het bouwmodel en/of de materialen weigeren. De aanvrager kan dan niet opnieuw een bouwmodel aanvragen, ook niet in de toekomst.
 9. Er wordt een afspraak ingepland in overleg met de aanvrager voor het in ontvangst nemen of opsturen van bouwmodel en/of de materialen.
 10. Met het in ontvangst nemen, het aannemen van het verstuurde bouwmodel geeft de ontvanger (na overleg met De Stichting) toestemming tot het maken van foto’s, het maken van film opnames en het publiceren hiervan op het eigen platform van De Stichting (waaronder social
  St. Scale Model For Vets pag. 2 versie 31-maart-2019
  media, de website ed). Hiervoor zal mondeling of schriftelijk toestemming worden gegeven door ontvanger.
 11. Het ontvangen bouwmodel en/of de materialen mogen niet worden doorverkocht aan derden.
 12. Als een uitgereikt bouwmodel gebouwd is en de aanvrager wil een volgend bouwmodel aanvragen, dient eerst een bewijs te worden overlegt dat het vorige bouwmodel klaar is door middel van een foto. Dit kan per e-mail of per post worden aangeleverd.
 13. Er mag per persoon maximaal vijf keer een bouwmodel worden aangevraagd waarvan een per uitreiking/verzending. Na de 5e uitreiking wordt elke verder aanvraag afgewezen.
 14. Bij een vervolgaanvraag dient de aanvrager de aanvraagprocedure opnieuw te volgen omdat persoonlijke gegevens niet worden bewaard. Alleen het aantal aangevraagde bouwmodellen per persoon wordt opgeslagen.
  • Bij de vervolgaanvraag moet worden aangegeven dat er een eerdere aanvraag is geweest. Wordt dit niet aangegeven en na controle blijkt dat het om een vervolgaanvraag gaat, dan vervalt de aanvraag.
  • Er kan dan wel een nieuwe aanvraag worden gedaan, waarbij wel wordt aangegeven dat het om een vervolgaanvraag gaat.
 15. Na stemming door het bestuur kunnen de criteria voor het aanvragen van een bouwmodel en/of materialen worden aangepast. Eerdere criteria komen daarmee automatisch te vervallen.
 16. Er kan bezwaar worden aangetekend na het afwijzen van een aanvraag. Dit kan binnen 14 dagen na de afwijzing. U dient een goed onderbouwde reden te geven waarom de afwijzing onterecht zou zijn. Het bestuur zal uw aanvraag opnieuw bekijken en binnen 1 maand doorgeven of u alsnog in aanmerking komt.